Διάσταση

Εσωτ.
διάμετρος (cm)
Εξωτ.
διάμετρος (cm)
Πάχος
τοιχώματος (cm)

Βάρος (kg)

Φ200
20
26,0
3,0
60
Φ300
30
37,5
4,0
100
Φ400
40
49,0
4,5
135
Φ500
50
62,0
6,0
206
Φ600
60
72,5
6,5
320
Φ800
80
95,0
8,0
500
Φ1000
100
120,0
10,0
815
Φ1200
120
150,0
15,0
1350
Φ1500
150
170,0
10,0
1150
Φ1800
180
202,0
11,0
1500
Φ2000
200
221,0
11,0
1650
Φ2200
220
245,0
12,5
2000
Φ2800
280
305,0
12,5
2400

 

 

Καπάκια

Φ800, Φ1000, Φ1200, Φ1500, Φ1800, Φ2000, Φ2200, Φ2800

Πάχος 11-12 cm με πλέγμα οπλισμού Φ8

 

 

Υπάρχει δυνατότητα οπλισμού όλων των διαστάσεων καθώς επίσης και διάτρησης των τσιμεντοσωλήνων