Η ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ παρουσιάζει τους νέους θερμομονωτικούς κισσηρόλιθους παραγωγής μας, STANDAR-BLOCK K1025 (πλάτους 25 εκ.) & K1030 (πλάτους 30 εκ.).

Πρόκειται για δομικό οπτόπλινθο από κισσηρόδεμα πλήρως θερμοδιακοπτόμενο από φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης EPS 100 πάχους 75 χιλιοστών.

 

Η παντελής απουσία θερμογεφυρών η οποία συνεχίζεται και στις διεπιφάνειες μεταξύ των οπτοπλίνθων κατά το κτίσιμο, έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας εξωτερικού τοίχου Uw = 0,37 W/(m^2K) για τον Κ1025 και Uw = 0,34 W/(m^2K) για τον Κ1030. Με τα αποτελέσματα αυτά τα οποία βεβαιώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), οι οπτόπλινθοι Κ 1025 & Κ 1030 καλύπτουν τις απαιτήσεις ακόμα και της κλιματικής ζώνης Δ' η οποία απαιτεί Uw max. = 0.40 W/(m^2K) !!! 

Για ακόμα πιο απαιτητικούς, οι οπτόπλινθοι μπορούν να παραχθούν και με γραφιτούχο EPS (Neopor).

 

   

 

Σας παραθέτουμε τις σχετικές πιστοποιήσεις από το Κ.Α.Π.Ε. και σας περιμένουμε για περισσότερες λεπτομέρειες στην Έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2015 (περίπτερο 20Β') στο Ναύπλιο.
Μπορείτε να κλικάρετε στους παρακάτω σύνδεσμους για άνοιγμα:

 

Έντυπο προδιαγραφών Standar Block K1025           Πιστοποίηση ΚΑΠΕ Κ1025

Έντυπο προδιαγραφών Standar Block K1030           Πιστοποίηση ΚΑΠΕ Κ1030