Η ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 από τον Ανδρέα Πουλή και τον Κυριάκο Καπόγιαννη σε ιδιόκτητο οικόπεδο στον Κάμπο Κρανιδίου. Το αρχικό αντικείμενο της εταιρείας ήταν η παρασκευή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.

 

1996: Η εταιρεία εγκαθιστά νέα μονάδα παρασκευής ασφαλτοσκυροδέματος, με την προσθήκη του απαιτούμενου εξοπλισμού, παράλληλα με την ήδη λειτουργούσα μονάδα σκυροδέματος.

 

1999: Η δραστηριότητα επεκτείνεται και στον τομέα παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων με μια ευρεία γκάμα που περιλαμβάνει τσιμεντόλιθους, κισσηρόλιθους, κράσπεδα πεζοδρομίου και κήπου, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου, καμινάδες, κυβόλιθους κτλ. Τα χρόνια περνάνε και η διοίκηση της εταιρίας επανδρώνεται με τη νεότερη γενιά η οποία, εκμεταλλευόμενη τα αναπτυξιακά προγράμματα, οδηγεί την εταιρεία στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

 

2002: Η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση τσιμεντο­προϊόντων, ιδρύει μια εξ' ολοκλήρου καινούρια μονάδα παραγωγής σε νέο ιδιόκτητο οικόπεδο 28 στρεμμάτων, η όποια λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα μονάδα.

 

2006: Ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται όλη η γραμμή παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος με νέα και σύγχρονα μηχανήματα αυξάνοντας όχι μόνο τη δυνατότητα παραγωγής στα 80m3 την ώρα, αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

 

2009: Η εταιρεία ιδρύει νέα μονάδα (υποκατάστημα) στην Τακτικούπολη Δήμου Τροιζήνας με αντικείμενο την παρασκευή ετοίμου σκυροδέματος και το εμπόριο οικοδομικών υλικών.

 

Από το 2010 και μετά, η γραμμή παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων βελτιώνεται και εμπλουτίζεται με νέα σχέδια και διαστάσεις παράγοντας προϊόντα ακόμα καλύτερη ποιότητας,
η γραμμή παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος εκσυγχρονίζεται όχι μόνο παραγωγικά αλλά και περιβαλλοντικά, με την προσθήκη σακκόφιλτρων τα οποία περιορίζουν στο ελάχιστο την έκλυση σκόνης στο περιβάλλον και σταδιακά η εταιρεία επεκτείνεται και στο εμπόριο οικοδομικών υλικών εντός και εκτός των ορίων της Ερμιονίδας και Τροιζηνίας.

 

Το 2015, μετά από 25 χρόνια παρουσίας στην δομική βιομηχανία, παρασκευάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα πλήρως θερμοδιακοπτόμενο οπτόπλινθο με την εμπορική ονομασία «ΣΤΑΝΤΑΡ-ΜΠΛΟΚ» από κισσηρόδεμα και διογκωμένη πολυστερίνη, ο οποίος υπερκαλύπτει το συντελεστή θερμοπερατότητας εξωτερικής τοιχοποιίας Uw της κλιματική ζώνης Δ' του Κ.ΕΝ.Α.Κ.

 

2020: Η εταιρεία δημιουργεί ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ για διασφάλιση της ποιότητας των προιόντων που παράγει