Στρογγυλή (κυκλική): 20cm    25cm   30cm

Τετράγωνη: 20x20cm   25x25cm   30x30cm